Tumblelog by Soup.io
 • angry-mushroom
 • contrapalabra
 • sadnessdove
 • trueloveortruepain
 • nyaako
 • cudoku
 • florentyna
 • moreorless
 • balu
 • kingkong
 • wudzik
 • togglk
 • praguegolem
 • Utopic
 • choppedheidi
 • arctichell
 • Yggry
 • scorpix
 • corvax
 • TLC2
 • noticeable
 • annnabellle
 • kosmata
 • wongabuh
 • Alexzandra
 • birke
 • staszki
 • thehedgehogsdilemma
 • whizzkid
 • greywolf
 • akallabeth
 • epidemic
 • arwenan1
 • Rados
 • jayda-norton
 • usagi
 • mahsheed
 • lacamilla86
 • madlenaa
 • dunkellicht
 • bochinohito
 • feels
 • Kokytos
 • gadzina
 • tilde
 • highhopes
 • une-raconteuse
 • Solarion
 • Americanlover
 • Sa7xCC
 • Complicated92
 • wiedzmik
 • scaronyourface
 • lenaholija
 • lurf
 • heart-shaped
 • candice
 • nowherextohide
 • enide
 • mirabelia
 • stargazing
 • patyna
 • mozgmnienieboli
 • jacoszek
 • eglerion
 • zyrafa
 • ashenmote
 • shakeme
 • wujcioBat
 • straycat
 • czarnuchowo
 • KnucklePunch311
 • newtallicatty
 • absinthic
 • violethill
 • gingerstorm
 • stockholmsyndrome
 • jlduda
 • Holloweaver
 • maardhund
 • EmilieBronte
 • Virasil
 • HarderthanaRock
 • kiks
 • rawruapart
 • TimeRush
 • girl-with-brown-eyes
 • bardzodobrarada
 • angola
 • narkomanka
 • adaamanth
 • 9-smerfnych-mysli
 • LacrimaMi
 • thinkfencing
 • panizuo
 • zagubione--oddechy
 • bebraveandhappy
 • gemma
 • ohsweethome
 • solomonxgrundy
 • dychterFyrst
 • jessenwalsh
 • misza
 • cathillium
 • tort3x
 • emma777
 • 1NdyGo
 • partypeople
 • Wascon
 • blaxkseoul
 • agravaine
 • inspi2
 • lesnystworek
 • rayla
 • nastya
 • catmama
 • nazywamsieniebo
 • king1982
 • lifeless
 • godeatgod
 • takiezycieeee
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

Reposted fromTullfrog Tullfrog
Reposted fromTullfrog Tullfrog
Reposted fromTullfrog Tullfrog
5877 d522 500
Reposted fromexistential existential
Reposted fromTullfrog Tullfrog
Co mam teraz powiedzieć, gdy los
dotyka mnie sprawdzianem?

Wolę mówić, co zechcesz, lubię robić
wszystko dla innych, o ile

za to zapłacą, taki jestem. Naturo
moja dzielna zabawko nocą!

Perfumowałem stada krów swoim śpiewem,
zagonki żonkili, sznury

wisielców, by nie woniały zbytnio mydłem. Kto jeszcze
woli mnie od papierosa?
— ADAM WIEDEMANN
Reposted fromavooid avooid
6036 76d2
Reposted fromparafina parafina
6037 20f8 500
Reposted fromparafina parafina
6122 45d3 500
William-Adolphe Bouguereau
Reposted frommrdobrov mrdobrov
6191 0c15
Reposted fromipo ipo
Reposted fromTullfrog Tullfrog viapiar piar
6195 d116
Reposted fromHypothermia Hypothermia
           
4970 40b9
Morning Smog by Brielle Cardieri
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaohhwell ohhwell
4114 6d04
Reposted fromagridoce agridoce viajoannna joannna
8951 f838
Reposted fromcountingme countingme viajoannna joannna
Biorę ją za podbródek i jeszcze raz całuję, i mówię, że mam nadzieję, że to będzie częściej niż czasami, i że myślę o niej w każdej minucie, i że oddałbym tysiąc minut za jedną minutę z nią. Takich słów nigdy nikomu nie mówiłem i nie wiedziałem, że noszę je w sobie.
— Suzanne Kingsbury – Lato kiedy kochał mnie Fletcher Greel
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viajoannna joannna
1693 fbf3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl